top of page

Acerca de

Billet-euro-630x405-C-Thinkstock.jpg

femeia antreprenor

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat​

Financiară Nerambursabilă (AFN) de maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare)

Perioada de depunere estimata: Iunie-Iulie 2024

Solicitanti eligibili

 Pot solicita acordarea Finantarii Nerambursabile de pana la 200.000 Lei, firmele care:

1. Sunt Microintreprinderi , Intreprinderi Mici sau Mijlocii ( maxim 249 de angajati si cifra de afaceri de pana la 50 Milioane Euro), la momentul depunerii cererii de finantare;

2. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;

3. Au cel putin un asociat femeie care detine cel putin 50% din actiunile societatii;

4. Au capital social integral privat;

5. Au codul CAEN pentru care solicita finantare eligibil si autorizat pana la momentul platii ultimei cereri de rambursare/plata. Codul CAEN poate fi autorizat si dupa aprobarea proiectului.Codul CAEN pentru care se va solicita acordarea Finantarii Nerambursabile, nu trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii Cererii de Finantare

6. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

7. Creaza doua locuri noi de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si le mentin cel putin 24 de luni, recomandat 30 de luni, dupa finalizarea implementarii proiectului;

8. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

9. Nu au depasit plafonul de minimis de 300.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.

10. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii

11. Nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;

12. Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice se inteleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe ( valoare minima de achizitie 2.500 lei fara TVA si 2.975 lei cu TVA). In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul Programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert.  Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei, cat si pe toata durata de implementare a Programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.

 • Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru activitatile de rent-a-car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul Programului in valoare eligibila de maximum 50.000 lei si maximum 1 autoturism / beneficiar.

 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale.

 • Salariile, utilitatile (energie electrica, apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), serviciile de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert, reprezentand suma forfetara de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste crearea a minimum 2 locuri de munca;

 • Site de prezentare a activitatii, magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfasurarii activitatii, semnatura electronica,  echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete, semnatura electronica. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.

 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maximum 5.000 lei/persoana;

 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;

 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului Program si pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maximum 000 lei; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare.

 • Doua placute informative obligatorii, sub sanctiunea neacordarii AFN, in valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile.

 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii proiectelor acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.

Alte mentiuni referitoare la Programul Femeia Antreprenor 2024:

 1. Finantare nerambursabila de maxim 200.000 lei/beneficiar pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a doua locuri de munca prin intermediul programului, Finantarea Nerambursabila. (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului;

 2. Pentru ca proiectul sa aiba sanse reale de aprobare este indicat ca aportul dvs ( cofinantarea ) sa fie de cel putin 15% peste suma solicitata drept Finantare Nerambursabila;

 3. Dupa aprobarea proiectului vor trebui create doua locuri noi de munca.

 4. In sesiunea din 2024, se acorda punctaj suplimentar pentru mentinerea celor doua locuri noi de munca, o perioada mai mare de 12 luni – indicat 24 sau 30 de luni.

 5. Dupa aprobarea proiectului, reprezentanta societatii va trebui sa faca dovada absolvirii cursurilor de Antreprenoriat si Competente Digitale, intr-un interval de maxim 1 an de zile.

 6. Firmele care au fost infiintate inainte de anul 2024, obtin punctaj suplimentar daca au inregistrat profit in anii 2022 si 2023!

Nu sunt eligibile pentru a accesa programul Femeia Antreprenor 2024:

 1. Societatile comerciale in situatia in care actionarii sau asociatii au / au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de ajutor financiar nerambursabil in cadrul editiilor  Start-up Nation editia 2022, sau in cadrul editiilor anterioare ale programului Femeia Antreprenor

 2. Societatile ale caror actionari /asociati au detinut societati care au semnat acordul de finantare in cadrul sesiunilor anterioare ale programului Start Up Nation si au instrainat mai mult de 49% din partile sociale, indiferent daca societatea a primit finantarea sau nu.

 3. Societatile care au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate;

 4. Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

 5. Societatile care au accesat fonduri cu o valoare mai mare de 300.000 Euro ( minimis ) in ultimii trei ani.

 6. Societatile care se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii

 7. Societatile care au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;

 8. Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.

 9. Operatorii economici care au legaturi de rudenie pana la gradul II inclusiv si afini pana la gradul II inclusiv intre structurile actionariatului beneficiarului si furnizorii acestuia sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plata o declaratie in acest sens, atasata dosarului de decont, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese.

 10. Societatile care adesfasoara activitati legate de:  productia primara a produselor agricole; activitati legate de productia primara de produse pescaresti si de acvacultura; activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole,productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de leasing. activitati legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Let’s Work Together

Contactati-ne daca doriti sa lucram impreuna.

Multumim pentru increderea acordata!
bottom of page