top of page

Acerca de

Billet-euro-630x405-C-Thinkstock.jpg

Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor

Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat​: 20.000  euro – 200.000 euro

Perioada de depunere : In consultare publica

Intensitatea finantarii: 

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției (valoarea totală a cheltuielilor eligibile), respectiv echivalentul în lei, calculat la cursul InforEuro valabil la data acordării ajutorului de minimis, a 200.000 euro.

 

Solicitanti eligibili

 

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din mediu urban, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării.

Investitiile eligibile sunt:

  • Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri așa cum sunt definite în ghidul solicitantului, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;

  • Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

  • Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

  • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

Let’s Work Together

Contactati-ne daca doriti sa lucram impreuna.

Multumim pentru increderea acordata!
bottom of page