top of page

Acerca de

Billet-euro-630x405-C-Thinkstock.jpg

Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat​: 50.000  euro – 200.000 euro

Perioada de depunere : 15 martie 2024, ora 08:00 - 14 iunie 2024, ora 12:00

Intensitatea finantarii: 

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției (valoarea totală a cheltuielilor eligibile), respectiv echivalentul în lei, calculat la cursul InforEuro valabil la data acordării ajutorului de minimis, a 200.000 euro.

 

Solicitanti eligibili

 

1. Să fie societăți sau societăți cooperative, înregistrate în scop fiscal, în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

2. Să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

3. Să fie microîntreprindere sau întreprindere mică atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare:

  • microîntreprindere - este o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR, echivalent în lei;

  • întreprindere mică – este o întreprindere cu mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane euro, echivalent în lei.

4. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

5. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Cheltuieli eligibile:

  • investiții în active corporale și necorporale;

  • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);

  • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);

  • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;

  • se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Let’s Work Together

Contactati-ne daca doriti sa lucram impreuna.

Multumim pentru increderea acordata!
bottom of page