top of page

Acerca de

Billet-euro-630x405-C-Thinkstock.jpg

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat​: 200.000  euro – 1.500.000 euro

Perioada de depunere : 25.09.2023, ora 10:00 - 25.03.2024, ora 10:00

Intensitatea finantarii: 

Solicitanti eligibili

 

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de cel puțin 3 salariați în anul anterior acordării finanțării și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați ce puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării.

 •  Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior acordării finanțării (condiție de eligibilitate aplicabilă inclusiv în perioada de implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției, respectiv 3 ani de la finalizarea investiției).

 •  Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați (aspect care este punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară) până la sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF și menținerea acesteia inclusiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției monitorizate (3 ani de la data finalizării investiției).

Investitiile eligibile sunt:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul

 • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

 •  Aparate și instalații de măsurare, control și reglare

 • Utilaje și instalații de transport și ridicat

 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale;

 • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;

 • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

 • În rândul activităților eligibile conexe se înscriu activitățile de consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare. Alte activități de tipul celor exemplificate mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

Cofinatare _mare.jpg

Let’s Work Together

Contactati-ne daca doriti sa lucram impreuna.

Multumim pentru increderea acordata!
bottom of page