top of page

Acerca de

Billet-euro-630x405-C-Thinkstock.jpg

Tinerii, o sansa pentru viitor !
ID 154240

  – comunicat  lansare proiect –
 

SC PROFI JOBS CONSULTING SRL deruleaza, in perioada iunie 2022 – decembrie 2023, in parteneriat cu                 S.C. GODYRIS HOPE SRL si ASOCIATIA DE TINERET PENTRU INVATAMINT SI STIINTA SOLARIS, proiectul “Tinerii, o sansa pentru viitor !"

 

” cofinantat prin Programul Ocupational Capital Uman , Componenta 1 VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, Axa Prioritara Iniþiativa locuri de munca pentru tineri,Operatiunea Operaþiune compozita OS. 1.1, 1.2,Schema de ajutor de stat Schema de ajutor de minimis “VIITOR,PENTRU TINERII NEETs I”.

 

Obiectiv general: Cresterea gradului de ocupare si a nivelului de competente a cel putin 380 de tineri NEETs someri, cu vârsta între 16 – 29ani, care sunt inregistrati la SPO, cu domiciliul in regiunea de implementare a proiectului, si anume Sud-Vest Oltenia, prin oferirea de servicii complexe si integrate ( campanie de informare,selectie,recrutare, consiliere si mediere, formare profesionala, cursuri de antreprenoriat,infiintare si subventionare firme noi infiintate etc.).Prin implementarea acestui proiect, se faciliteaza, pe termen lung, accesul pe piata muncii a tinerilor NEETs, stimularea uneiocupari sustenabile, care determina sustinerea acelor tineri cu risc de excluziune sociala si a celor din comunitati, in special a persoanelor de etnie rroma si din mediul rural, ceeace duce la valorificarea potentialului uman si la crestere socio-economica in regiunea de implementare a proiectului. Proiectul se canalizeaza pe crearea unui mediu prietenos, in vederea accesarii locurilor de munca de catre tinerii Neets, inclusiv prin elaborarea,dezvoltarea si sustinerea afacerilor infiintate in cadrul proiectului, creand astfel minim 1 loc de munca, stimuland astfel persoanele apartinatoare GT sa isi infiinteze afaceri in zona de implementare a proiectului, devenind antreprenori si angajatori, ajutand astfel si la dezvoltarea locala.

Proiectul intervine, astfel, in sensul corectarii dezechilibrelor existente pe piata fortei de munca, datorate deficitului de locuri de munca si de competente si/ sau personal calificat intr-o meserie adecvata

 

Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de 380 tineri NEETs, avand vârsta între 16-29 ani si domiciliul sau resedinta în zona de implementare a proiectului, respectiv Sud Vest Oltenia, cu accent pe persoanele de etnie rroma si cele din mediul rural,înregistrati si profilati în prealabil de catre

Serviciul Public de Ocupare – SPO, din care minim 40 vor apartine minoritatii rome si 80 vor avea domiciliul/resedinta in mediul rural.

 

Activitatile propuse spre a fi derulate de noi, sunt :

1. Managementul proiectului
2. Identificare grup tinta, selectie grup tinta si furnizare de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca
3. Furnizarea de programe de formare profesionala
4.Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu

 

Persoana de contact: Eduard Mihail/Manager Proiect

SC PROFI JOBS CONSULTING SRL

Tel. 0748016920

Email : profijobsconsulting_pitesti@yahoo.com

Persoana de contact: Tomuta Raluca / Coordonator P1

SC GODYRIS HOPE SRL

Tel. 0724926498

Email: office@godyris.ro

bottom of page