top of page

Acerca de

Billet-euro-630x405-C-Thinkstock.jpg

Electric-Up

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat​

Finanţarea nerambursabilă se acordă, în cuantum de maximum 100.000 de euro, reprezentând maxim 100% din cheltuielile eligibile.

Solicitanti eligibili

 

 • IMM-uri din orice domeniu de activitate mai putin in domeniul productiei primare de produse agricole, prelucrarii si comercializarii produselor agricole, pescuit si acvacultura

 • Operatori economici din domeniul HORECA (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329) – SRL, SA, II, PFA, IF

 • Dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive

 • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit

 • Fara datorii restante la bugetul local, impozite si taxe

 • Nu este in procedura de insolventa

 • Fara fapte inscrise in cazierul fiscal

Proiect eligibil

 • Proiectul trebuie sa contina cel putin cheltuieli din categoriile A si B

 • Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065

 • Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare

 • Platforma producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opțiunea configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare

Cheltuieli eligibile:

 

A.   Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente:

-       panouri fotovoltaice cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp , fiecare panou cu o putere minim instalată de 300 Wp

-       invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și

maximum 100 kWp

-       echipamente conexiuni - curent continuu şi/sau curent alternativ;

-       structura de montaj a sistemului;

-       modul de comunicaţie;

-       contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic;

-       tablou electric curent continuu/curent alternativ.

B.   Cheltuieli cu achizitia statiilor de reincarcare de minim 22kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minimum doua puncte de incarcare;

ATENTIE! Cheltuielile din categoria A si B sunt obligatorii.

 

C.   Cheltuielile cu proiectarea (exclusiv taxe, avize și autorizații), montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 10% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;

 

D.   Cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

 

E.   Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;

 

F.    Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;

 

G.    30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), optional.

 

H.   TVA aferentă cheltuielilor eligibile (pentru neplatitori de TVA)

Criterii de selectie/departajare

Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CPP).

Pentru departajarea unor solicitanți cu CPP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant.

În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat.

Let’s Work Together

Contactati-ne daca doriti sa lucram impreuna.

Multumim pentru increderea acordata!
bottom of page